W dniu 5 września 2013r. firma MICHALCZEWSKI ADAM INTERNATIONALE TRANSPORT SPEDITION (obecnie Michalczewski Sp. z o.o.) podpisała z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego umowę o dofinansowanie nr : RPMA.05..00-14-001/12 na realizację projektu „Autobusy zasilane CNG – rozwój taboru, poprzez ekologiczne rozwiązanie, gwarancją poprawy dostępu do transportu publicznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V „ Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” działania 5.1 „ Transport miejski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Celem projektu była poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru autobusów CNG wraz z niezbędną infrastrukturą. W ramach projektu zakupiono 8 sztuk nowych autobusów zasilanych CNG oraz zakupiono i wdrożono system informacji dźwiękowej, system monitoringu 8 autobusów oraz telemetryczny system nadzoru nad pojazdami. Głównym uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu była konieczność zapewnienia mieszkańcom Radomia i okolic odpowiedniej jakości i dostępności do systemu komunikacji miejskiej.

Całkowity koszt realizacji projektu: 9.089.626,20 PLN
Wartość dofinansowania: 4.247.852,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.01.2013r. – 30.06.2015r.
Kontakt: (48) 3842005

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie : www.mazowia.eu