Ośrodek szkolenia kierowców

OSK MICHALCZEWSKI

Kurs obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych.

 Cena szkolenia: 3000 złotych.

Kurs prawa jazdy kategorii C+E obejmuje 25 godzin zajęć praktycznych. Jazdy odbywają się na ciągniku siodłowym z naczepą.

Cena szkolenia: 3000 złotych.

Kurs prawa jazdy kat. C i C+E obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych i 45godzin zajęć praktycznych.

Cena szkolenia: 5400złotych.

Kurs prawa jazdy kategorii D po b obejmuje 20 godzin teorii i 60 godzin jazd.

 Cena kursu wynosi 5200 złotych. 

Kurs prawa jazdy kategorii D po C obejmuje 20 godzin teorii i 40 godzin jazd.

 Cena kursu wynosi 4200 złotych. 

Szkolenia okresowe skierowane są do kierowców zawodowych, którzy kierują pojazdami na polskich drogach oraz przewożą rzeczy lub osoby. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, szkolenie okresowe zawodowych kierowców będzie się odbywało w formie kursu trwającego 35 godzin wykładowych.

Cena szkolenia – 600 zł

Do dyspozycji uczestników szkolenia pozostają doświadczeni wykładowcy oraz nowoczesne sale wykładowe.

Na kurs kwalifikacji wstępnej (tzw. pełnej) zapraszamy osoby, które uzyskały lub zamierzają uzyskać:

– kategorię C po 10 września 2009 roku lub

– kategorię D po 10 września 2008 roku.

Kurs kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin, w tym 260 godzin to zajęcia teoretyczne, 16 godzin – zajęcia w ruchu drogowym oraz 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych (płyta poślizgowa).

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które nie ukończyły 21 lat (w przypadku prawa jazdy kategorii C i C+E) oraz nie ukończyły 23 lat (w przypadku prawa jazdy kategorii D).

Cena szkolenia – 4000 zł

Na kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej zapraszamy osoby, które uzyskały lub zamierzają uzyskać:

– kategorię C po 10 września 2009 roku

– kategorię D po 10 września 2008 roku.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 140 godzin, w tym 130 godzin to zajęcia teoretyczne, 8 godzin – zajęcia w ruchu drogowym oraz 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych (płyta poślizgowa).

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które ukończyły 21 lat (w przypadku prawa jazdy kategorii C i C+E) oraz ukończyły 23 lata (w przypadku prawa jazdy kategorii D).

Cena szkolenia – 2500 zł

Na kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniające C lub D zapraszamy osoby, które uzyskały:

– kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną w kategorii D lub C

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin zajęć teoretycznych,  zakończony egzaminem państwowym, na które składa się 10 pytań.

Szkolenie dedykowane osobom, które NIE ukończyły 21 lat.

Cena szkolenia – 700 zł

Na kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej C lub D zapraszamy osoby, które uzyskały:

– kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną w kategorii D lub C

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych, zakończony egzaminem państwowym, na które składa się 10 pytań.

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które ukończyły 21 lat

Cena szkolenia – 700 zł

JAZDY DOSZKALAJĄCE KAT. C , D

CENA: 140ZŁ

JAZDY DOSZKALAJĄCE KAT. C+E (NA CIĄGNIKU SIODŁOWYM Z NACZEPĄ )

CENA: 180ZŁ

OSK Michalczewski Radom

Michalczewski Sp. z o.o. mieści się w Radomiu przy ulicy ks. Andrzeja Łukasika 5.
Zapisy na szkolenia oraz wszelkie pytania przyjmowane są drogą telefoniczną pod numerami telefonów: 48 384 20 15, 535 379 100 oraz drogą mailową: k.pankowska@itsnaukajazdy.pl

OSK Michalczewski Radom

Michalczewski Sp. z o.o. mieści się w Radomiu przy ulicy ks. Andrzeja Łukasika 5.
Zapisy na szkolenia oraz wszelkie pytania przyjmowane są drogą telefoniczną pod numerami telefonów: 48 384 20 15 oraz drogą mailową: k.pankowska@itsnaukajazdy.pl

Kurs obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych.

 Cena szkolenia: 3000 złotych.

Kurs prawa jazdy kategorii C+E obejmuje 25 godzin zajęć praktycznych. Jazdy odbywają się na ciągniku siodłowym z naczepą.

Cena szkolenia: 3000 złotych.

Kurs prawa jazdy kat. C i C+E obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych i 45godzin zajęć praktycznych.

Cena szkolenia: 5400złotych.

Kurs prawa jazdy kategorii D po b obejmuje 20 godzin teorii i 60 godzin jazd.

 Cena kursu wynosi 5200 złotych. 

Kurs prawa jazdy kategorii D po C obejmuje 20 godzin teorii i 40 godzin jazd.

 Cena kursu wynosi 4200 złotych. 

Szkolenia okresowe skierowane są do kierowców zawodowych, którzy kierują pojazdami na polskich drogach oraz przewożą rzeczy lub osoby. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, szkolenie okresowe zawodowych kierowców będzie się odbywało w formie kursu trwającego 35 godzin wykładowych.

Cena szkolenia – 600 zł

Do dyspozycji uczestników szkolenia pozostają doświadczeni wykładowcy oraz nowoczesne sale wykładowe.

Na kurs kwalifikacji wstępnej (tzw. pełnej) zapraszamy osoby, które uzyskały lub zamierzają uzyskać:

– kategorię C po 10 września 2009 roku lub

– kategorię D po 10 września 2008 roku.

Kurs kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin, w tym 260 godzin to zajęcia teoretyczne, 16 godzin – zajęcia w ruchu drogowym oraz 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych (płyta poślizgowa).

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które nie ukończyły 21 lat (w przypadku prawa jazdy kategorii C i C+E) oraz nie ukończyły 23 lat (w przypadku prawa jazdy kategorii D).

Cena szkolenia – 4000 zł

Na kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej zapraszamy osoby, które uzyskały lub zamierzają uzyskać:

– kategorię C po 10 września 2009 roku

– kategorię D po 10 września 2008 roku.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 140 godzin, w tym 130 godzin to zajęcia teoretyczne, 8 godzin – zajęcia w ruchu drogowym oraz 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych (płyta poślizgowa).

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które ukończyły 21 lat (w przypadku prawa jazdy kategorii C i C+E) oraz ukończyły 23 lata (w przypadku prawa jazdy kategorii D).

Cena szkolenia – 2500 zł

Na kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniające C lub D zapraszamy osoby, które uzyskały:

– kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną w kategorii D lub C

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin zajęć teoretycznych,  zakończony egzaminem państwowym, na które składa się 10 pytań.

Szkolenie dedykowane osobom, które NIE ukończyły 21 lat.

Cena szkolenia – 700 zł

Na kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej C lub D zapraszamy osoby, które uzyskały:

– kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną w kategorii D lub C

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych, zakończony egzaminem państwowym, na które składa się 10 pytań.

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które ukończyły 21 lat

Cena szkolenia – 700 zł

JAZDY DOSZKALAJĄCE KAT. C , D

CENA: 140ZŁ

JAZDY DOSZKALAJĄCE KAT. C+E (NA CIĄGNIKU SIODŁOWYM Z NACZEPĄ )

CENA: 180ZŁ

Zadzwoń do nas!

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu

  • 535 379 100

Zadzwoń do nas!

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu