Ośrodek szkolenia kierowców

OSK MICHALCZEWSKI

Kurs obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Cena szkolenia: 1850 złotych.

Kurs prawa jazdy kategorii C+E obejmuje 4 godziny zajęć teoretycznych i 25 godzin zajęć praktycznych. Cena szkolenia: 1850 złotych.

Jeżeli kursant posiada już prawo jazdy kategorii C, cena kursu wynosi 3000 zł i obejmuje 20 godzin teorii i 40 godzin jazd.

Jeżeli kursant posiada już prawo jazdy kategorii B, cena kursu wynosi 3800 zł i obejmuje 20 godzin teorii i 60 godzin jazd.

Szkolenia okresowe skierowane są do kierowców zawodowych, którzy kierują pojazdami na polskich drogach oraz przewożą rzeczy lub osoby. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, szkolenie okresowe zawodowych kierowców będzie się odbywało w formie kursu trwającego 35 godzin wykładowych.

Cena szkolenia – 350 zł

Do dyspozycji uczestników szkolenia pozostają doświadczeni wykładowcy oraz nowoczesne sale wykładowe.

Ostatniego dnia szkolenia istnieje możliwość skorzystania z badań lekarskich oraz badań psychologicznych.

Na kurs kwalifikacji wstępnej (tzw. pełnej) zapraszamy osoby, które uzyskały lub zamierzają uzyskać:

– kategorię C po 10 września 2009 roku lub

– kategorię D po 10 września 2008 roku.

Kurs kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin, w tym 260 godzin to zajęcia teoretyczne, 16 godzin – zajęcia w ruchu drogowym oraz 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych (płyta poślizgowa).

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które nie ukończyły 21 lat (w przypadku prawa jazdy kategorii C i C+E) oraz nie ukończyły 23 lat (w przypadku prawa jazdy kategorii D).

Cena szkolenia – 4000 zł

Na kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej zapraszamy osoby, które uzyskały lub zamierzają uzyskać:

– kategorię C po 10 września 2009 roku

– kategorię D po 10 września 2008 roku.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 140 godzin, w tym 130 godzin to zajęcia teoretyczne, 8 godzin – zajęcia w ruchu drogowym oraz 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych (płyta poślizgowa).

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które ukończyły 21 lat (w przypadku prawa jazdy kategorii C i C+E) oraz ukończyły 23 lata (w przypadku prawa jazdy kategorii D).

Cena szkolenia – 2200 zł

Na kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniające C zapraszamy osoby, które uzyskały lub zamierzają uzyskać:

– kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną w kategorii D

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 70 godzin zajęć teoretyczne, zakończony egzaminem państwowym, na które składa się 10 pytań.

Szkolenie dedykowane osobom, które NIE ukończyły 21 lat.

Cena szkolenia – 700 zł

Na kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej C zapraszamy osoby, które uzyskały:

– kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną w kategorii D

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych, zakończony egzaminem państwowym, na które składa się 10 pytań.

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które ukończyły 21 lat.

Cena szkolenia – 1010 zł

Na kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej D zapraszamy osoby, które uzyskały:

– kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną w kategorii C

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 70 godzin zajęć teoretycznych, zakończony egzaminem państwowym, na które składa się 10 pytań.

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które NIE ukończyły 23 lat.

Cena szkolenia – 700 zł

Na kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej D zapraszamy osoby, które uzyskały:

– kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną w kategorii C

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych, zakończony egzaminem państwowym, na które składa się 10 pytań.

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które ukończyły 23 lat.

Cena szkolenia – 1010 zł

OSK Michalczewski Radom

Michalczewski Sp. z o.o. mieści się w Radomiu przy ulicy ks. Andrzeja Łukasika 5.
Zapisy na szkolenia oraz wszelkie pytania przyjmowane są drogą telefoniczną pod numerami telefonów: 48 384 20 15 oraz drogą mailową: k.pankowska@itsnaukajazdy.pl

OSK Michalczewski Radom

Michalczewski Sp. z o.o. mieści się w Radomiu przy ulicy ks. Andrzeja Łukasika 5.
Zapisy na szkolenia oraz wszelkie pytania przyjmowane są drogą telefoniczną pod numerami telefonów: 48 384 20 15 oraz drogą mailową: k.pankowska@itsnaukajazdy.pl

Kurs obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Cena szkolenia: 2100 złotych.

Jeżeli kursant posiada już prawo jazdy kategorii D, cena kursu wynosi 1800 złotych i obejmuje 20 godzin teorii i 20 godzin jazd.

Kurs prawa jazdy kategorii C+E obejmuje 4 godziny zajęć teoretycznych i 25 godzin zajęć praktycznych. Cena szkolenia: 1800 złotych.

Jeżeli kursant posiada już prawo jazdy kategorii C, cena kursu wynosi 3100 zł i obejmuje 20 godzin teorii i 40 godzin jazd.

Jeżeli kursant posiada już prawo jazdy kategorii B, cena kursu wynosi 4100 zł i obejmuje 20 godzin teorii i 60 godzin jazd.

Szkolenia okresowe skierowane są do kierowców zawodowych, którzy kierują pojazdami na polskich drogach oraz przewożą rzeczy lub osoby. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, szkolenie okresowe zawodowych kierowców będzie się odbywało w formie kursu trwającego 35 godzin wykładowych.

Cena szkolenia – 400 zł

Do dyspozycji uczestników szkolenia pozostają doświadczeni wykładowcy oraz nowoczesne sale wykładowe.

Ostatniego dnia szkolenia istnieje możliwość skorzystania z badań lekarskich oraz badań psychologicznych.

Na kurs kwalifikacji wstępnej (tzw. pełnej) zapraszamy osoby, które uzyskały lub zamierzają uzyskać:

– kategorię C po 10 września 2009 roku lub

– kategorię D po 10 września 2008 roku.

Kurs kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin, w tym 260 godzin to zajęcia teoretyczne, 16 godzin – zajęcia w ruchu drogowym oraz 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych (płyta poślizgowa).

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które nie ukończyły 21 lat (w przypadku prawa jazdy kategorii C i C+E) oraz nie ukończyły 23 lat (w przypadku prawa jazdy kategorii D).

Cena szkolenia – 4950 zł

Na kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej zapraszamy osoby, które uzyskały lub zamierzają uzyskać:

– kategorię C po 10 września 2009 roku

– kategorię D po 10 września 2008 roku.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 140 godzin, w tym 130 godzin to zajęcia teoretyczne, 8 godzin – zajęcia w ruchu drogowym oraz 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych (płyta poślizgowa).

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które ukończyły 21 lat (w przypadku prawa jazdy kategorii C i C+E) oraz ukończyły 23 lata (w przypadku prawa jazdy kategorii D).

Cena szkolenia – 3100 zł

Na kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniające C zapraszamy osoby, które uzyskały lub zamierzają uzyskać:

– kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną w kategorii D

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 70 godzin zajęć teoretyczne, zakończony egzaminem państwowym, na które składa się 10 pytań.

Szkolenie dedykowane osobom, które NIE ukończyły 21 lat.

Cena szkolenia – 700 zł

Na kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej C zapraszamy osoby, które uzyskały:

– kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną w kategorii D

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych, zakończony egzaminem państwowym, na które składa się 10 pytań.

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które ukończyły 21 lat.

Cena szkolenia – 1010 zł

Na kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej D zapraszamy osoby, które uzyskały:

– kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną w kategorii C

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 70 godzin zajęć teoretycznych, zakończony egzaminem państwowym, na które składa się 10 pytań.

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które NIE ukończyły 23 lat.

Cena szkolenia – 700 zł

Na kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej D zapraszamy osoby, które uzyskały:

– kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną w kategorii C

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych, zakończony egzaminem państwowym, na które składa się 10 pytań.

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które ukończyły 23 lat.

Cena szkolenia – 1010 zł

Zadzwoń do nas!

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu

  • 48 384 20 00